Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Healthylife S.C.

 

 

Healthylife S.C. rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa ho chrániť dodržiavaním týchto zásad ochrany osobných údajov v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Týmto predstavujeme naše zásady ochrany osobných údajov. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s postupmi popísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Pojem „webová stránka“ znamená internetový obchod dostupný na adrese www.lymeherbs.pl, ako aj akúkoľvek inú webovú stránku prevádzkovanú spoločnosťou Healthylife S.C.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov určujú typy informácií a údajov, ktoré od vás môžeme zhromažďovať a ktoré nám môžete preniesť pri návšteve alebo používaní našej webovej stránky, ako aj naše postupy spojené so zhromažďovaním, používaním, uchovávaním, ochranou a zverejňovaním takýchto informácií a údajov. .

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie a údaje, ktoré zhromažďujeme:

 

na webovej stránke alebo prostredníctvom webovej stránky;

  • vo forme e-mailovej korešpondencie alebo inej elektronickej korešpondencie;
  • keď si vytvoríte účet na webovej stránke;
  • keď sa prihlásite na odber našich noviniek.

 

 

Pozorne si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a v nich uvedené zásady a postupy týkajúce sa vašich informácií a údajov, ako aj spôsobu, akým s nimi zaobchádzame. Ak nevyjadríte svoj súhlas s našimi zásadami a postupmi, nemali by ste našu webovú stránku používať. Návštevou alebo používaním webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť z času na čas upravené. Ak budete pokračovať v používaní webovej stránky po jej úprave, budeme predpokladať, že vyjadrujete svoj súhlas s takýmito zmenami, preto vám odporúčame pravidelne kontrolovať Zásady ochrany osobných údajov, či nie sú aktualizované.

 

Správca údajov

 

Všetky osobné údaje poskytnuté alebo zhromaždené na tejto webovej stránke spravuje najmä Healthylife S.C., so sídlom: ul. Wolności 101, 41-500 Chorzów, Poľsko.

 

Údaje zhromaždené spoločnosťou Healthylife S.C.

 

Údaje o odoslanej objednávke: Pri odoslaní objednávky do obchodu Lymeherbs Vás žiadame o zadanie celého mena, pohlavia, poštovej adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Tieto údaje nám umožnia vybaviť vaše objednávky, kontaktovať vás v prípade akýchkoľvek problémov s realizáciou objednávky, ako aj zaslať elektronické potvrdenie objednávky alebo vybavenie objednávky.

 

Online účet: V čase odoslania objednávky Vám ponúkame možnosť vytvoriť si online účet. Ak s vyššie uvedeným súhlasíte, osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uložíme do databázy klientov. Umožní nám to rýchlejšie vykonávať budúce objednávky. Vymazanie online účtu nebude mať za následok odstránenie osobných údajov, ktoré máme uložené. K svojim osobným údajom môžete pristupovať a kedykoľvek ich opraviť.

 

História transakcií: Budeme viesť elektronický register všetkých objednávok zadaných v obchode Lymeherbs.

 

Newsletter: Náš Newsletter informuje predplatiteľov o najnovších cenách, ponukách a produktoch. Posielame ho iba používateľom, ktorí súhlasili s jeho odberom. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť, takáto možnosť je tiež zahrnutá v každom odoslanom Newsletteri; môžete sa tiež odhlásiť pomocou formulára dostupného na našej webovej stránke.

 

IP adresa: Registrujeme vašu IP adresu, z ktorej navštevujete našu webovú stránku. Umožňuje nám identifikovať poskytovateľa internetových služieb (ISP) a neobsahuje žiadne informácie o vás ako jednotlivcovi. Tieto informácie používame, aby sme lepšie pochopili, odkiaľ pochádza prevádzka našej siete.

 

Údaje o deťoch: Naša webová stránka nie je určená na používanie osobami mladšími ako šestnásť (16) rokov, preto žiadame mladšie osoby, aby prostredníctvom našej webovej stránky neposkytovali svoje osobné údaje. Bez súhlasu ich rodičov zámerne nezhromažďujeme informácie a údaje od detí mladších ako šestnásť (16) rokov.

 

Cookies Webová stránka používa cookies, a to malé textové súbory odosielané do počítača užívateľa internetu, ktoré ho identifikujú spôsobom potrebným na zjednodušenie alebo znemožnenie danej operácie. Cookies sú neškodné ako pre počítač, tak aj pre jeho užívateľa a jeho dáta.

 

Podmienkou aktivácie cookies je ich prijatie cez webový prehliadač a neodstránenie z pevného disku. Môžete ich tiež zakázať v nastaveniach prehliadača, čo môže obmedziť alebo znemožniť používanie niektorých častí služby.

 

Cookies môžu obsahovať osobné údaje používateľa, aj keď vo väčšine prípadov to bude len jeho e-mailová adresa. Tieto údaje sú dostupné len pre Používateľa daného počítača a pre našu službu.

 

Google Analytics: Webová stránka používa službu Google Analytics na sledovanie používania našej webovej stránky. Túto službu poskytuje Google, Inc. ("Google") Google Analytics je založený na mechanizme súborov cookie, pomocou ktorého sa súbory umiestňujú do počítača používateľa, aby služba mohla analyzovať, ako ju používatelia používajú. Pomocou týchto údajov - budeme môcť zlepšiť použiteľnosť, archite

vzhľad a funkčnosť webovej stránky. Informácie generované súbormi cookie o možnosti používania webovej stránky jej používateľom (okrem iného jeho IP adresa) sa prenášajú do spoločnosti Google a ukladajú sa na jej servery v Spojených štátoch amerických.

 

Ako spoločnosť Healtylife S.C. používa vaše údaje?

 

Zverejňovanie informácií

 

Healthylife S.C. neposkytne vaše osobné údaje na marketingové účely žiadnym spoločnostiam, ktoré nepatria do Healthylife S.C.

 

Healthylife S.C. poskytuje Vaše osobné údaje zmluvným partnerom, poskytovateľom služieb a ďalším tretím stranám, s ktorými spolupracuje a ktoré sú na základe podpísaných zmlúv povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch alebo ich používať len na účely, na ktoré im údaje poskytujeme.

 

Ako Healthylife chráni vaše údaje?

 

Prijímame opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnou stratou alebo ich prehliadaním, používaním, modifikáciou alebo sprístupnením neoprávnenými osobami. Všetky informácie a údaje, ktoré od vás dostaneme, sú uložené na bezpečných serveroch chránených firewallmi. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s prenosom vašich osobných údajov na tieto servery.

 

Bezpečnosť vašich osobných údajov závisí aj od vás. Ak si na prihlásenie na našu Webovú stránku nastavíte heslo, zodpovedáte za jeho udržanie v tajnosti. Prosím, nezdieľajte svoje heslo s nikým.

 

Žiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť ich bezpečnosť na našej webovej stránke. Akékoľvek údaje posielate na vlastné riziko. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek obchádzanie nastavení alebo ochrany súkromia na webovej stránke.

 

Prístup k údajom a ich aktualizácia

 

Môžete kedykoľvek pristupovať k svojim údajom a aktualizovať ich.

Ak sa chcete zoznámiť s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na kontakt@lymeherbs.sk s uvedením vášho celého mena a adresy (za účelom overenia).

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov zákazníkom

 

Zákazník má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Súhlas je možné odvolať písomným prejavom vôle odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov elektronickou poštou na adresu: kontakt@lymeherbs.sk, alebo poštou na adresu: Healthylife S.C. ul. Wolności 101, 41-500 Chorzów, Poľsko.

 

Spoločnosť môže uchovávať osobné údaje zákazníka aj napriek jeho prejavu vôle odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak nastanú okolnosti obmedzujúce toto právo, ako napr. situácia, keď je spracúvanie údajov nevyhnutné na určenie, preskúmanie alebo obhajobu nárokov.

 

Doba spracovania osobných údajov zákazníka

 

Osobné údaje zákazníka budú spracúvané do odvolania súhlasu a po tomto odvolaní po dobu premlčania nárokov, na ktoré má správca údajov nárok alebo nároky voči správcovi.

 

Zmeny v tejto politike

 

Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto podstránke našej Webovej lokality.

 

Kontaktné údaje

 

Otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov a akýchkoľvek súvisiacich praktík môžete zaslať na adresu: kontakt@lymeherbs.sk

Product added to wishlist
Product added to compare.